Nieuws

Nieuws op financieel en administratief gebied

Kleine ondernemingsregeling BTW

  • Moet u in een jaar minder dan € 1.8833 btw betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleineondernemersregeling.
  • Het voordeel dat hiermede wordt verkregen dient als opbrengst in de winstberekening te worden meegenomen.

Investeringsregelingen

  • Met investeringsregelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de MIA of de VAMIL-regeling kunt u als ondernemer financieel voordeel behalen.

Indien u aanspraak wilt maken op EIA, MIA of VAMIL, dient u uw investering vooraf te melden bij RVO.nl

S.J. Huiberts Administratie- & Advieskantoor

Email: info@administratiekantoorhuiberts.nl

Tel. : 06 - 226 879 28